Франківські депутати хочуть запровадити християнську етику в освітніх закладах

Депутати Івано-Франківської міської ради звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем`єр-міністра України, Міністра освіти і науки України щодо викладання предмета «Основи християнської етики» в закладах освіти України.

Текст звернення подаємо повністю:

Серед тисячі народів, що сформувалися в нації, створили свої держави, домоглися визнання світової спільноти - наша незалежна українська держава. Шлях її становлення - це результат тисячолітньої боротьби за право мати свій прапор, гімн, державну мову, національну культуру, моральні та духовні орієнтири. Наша пам'ять міцно зафіксувала наслідки атеїстичного світогляду – розстріляне Відродження, Голодомор, масові ув’язнення українців та репресії, знищення храмів – духовних центрів українського народу.

Отож всебічне втілення в суспільне життя справжніх цінностей, серед яких любов до ближнього, милосердя, патріотизм, історична пам'ять, законослухняність, повага до батьків - запорука успішного не лише культурного, а й економічного та політичного розвитку будь-якого суспільства. Сьогодні з особливою актуальністю постає питання виховання молодого покоління, яке б забезпечило Україні майбутній поступ та гідне місце в світовому просторі.

Звернення до духовних джерел, засвоєння християнських цінностей є реальною альтернативою бездуховності та моральному занепаду. Переконані, що сучасний освітній процес - це не лише засвоєння знань з предметів, а насамперед формування духовно зрілої особистості, а сучасна школа – це передусім школа високих моральних чеснот та життєвого простору, де молодь вчиться виявляти ввічливість, толерантність здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, дізнаватися про духовне коріння українського народу.

Починаючи з 1992 року і до сьогодні, в місті Івано-Франківську, а пізніше і в Україні загалом, накопичено значний позитивний досвід у вивченні предметів духовно-морального спрямування, який опирається на укладену Міністерством освіти і науки України нормативно-правову базу та є ґрунтовним поглибленням у вирішенні проблеми формування духовного здоров’я майбутніх громадян, що є нічим іншим, як міцним підґрунтям стабільності держави загалом. Адже саме представникам молодої генерації українців будувати духовно багату, високорозвинену та цивілізовану державу.

Крім того, викликає глибоку занепокоєність той факт, що Українська держава до сьогодні так і не визначилася з державною стратегією розвитку та підтримки сім'ї. Така стратегія, на нашу думку, повинна базуватися на загальновизнаних в Україні духовно-моральних цінностях і природному розумінні сім'ї та шлюбу як законного союзу чоловіка та жінки, що обумовлює народження і виховання дітей, забезпечує природне наступництво поколінь і демографічний розвиток народу України.

Тож проблему збереження духовності шляхом упровадження предметів духовно-морального спрямування в освітній процес усіх рівнів, фахової підтримки педагогів, які забезпечують викладання предметів даного спрямування, вважаємо стратегічно важливою.

Щоб не втратити незалежність, збудувати міцну державу, зберегти святий обов’язок перед минулими поколіннями українців, які залишили нам у спадок любов до України, вивірені часом і випробуваннями кращі риси національного характеру закликаємо Вас підтримати ініціативу Івано-Франківської міської ради – як виразника волі громади – та на рівні держави:

провести парламентські слухання щодо реалізації програми християнського виховання в Україні;

запровадити вивчення предмета «Основи християнської етики» у закладах освіти України;

сприяти фаховому зростанню педагогів, які забезпечують викладання предмета «Основи християнської етики»;

забезпечити інтегрований підхід щодо формування християнського світогляду при викладанні предметів природничого спрямування.

Приєднуйтесь до нашого каналу в Телеграмі та сторінки у Фейсбуці, щоб дізнаватись про найважливіші новини.