Про газету - Галичина

Про газету "ГАЛИЧИНА"

Регіональна газета з Івано-Франківська

Рік заснування 1990.
Газета виходить один раз тиждень – у четвер.
Тижневий наклад газети – близько 10 000 примірників.

Розрахунковий рахунок: UA 08 322313 00000 26004000042038 в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Івано-Франківську МФО 322313, код ЗКПО 42968790

Одержувач - редакція газети "Галичина"

РЕДАКЦІЯ

Головний редактор Василь Мороз
Відповідальний секретар Зоряна Веляник
Головний бухгалтер Марія Перегінець
Оператор комп`ютерної верстки Анжела Бойчук
Літредактор Галина Петричук
Редактори відділів
кримінальної інформації і моралі Ігор Лазоришин
інформаційно-рекламного Олена Мороз
освіти Ольга Пошелюжна
політичної інформації Оксана Процюк
Редактор відділу інформації та ВЕБ-сайту
Юрій Кривень
ВЕБ-оператор
Зоряна Веляник

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

вулиця Січових стрільців, 25, місто Івано-Франківськ, 76018, Україна

КОНТАКТИ

Електронна пошта galychynanews@gmail.com
galrekcen@gmail.com – реклама
(0342) 55-23-39 – бухгалтерія
Телефон / факс (0342) 55-24-37 – реклама

"ГАЛИЧИНА" ЗАСТЕРІГАЄ

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікації, а рекламної інформації — рекламодавець. Редакція не листується з читачами, не рецензує і не повертає рукописи. Редакція залишає за собою право редагувати мартеріали. Редакція може не поділяти точки зору автора. Матеріали, надруковані у газеті «Галичина», є власністю видавця, захищені міжнародним і українським законодавством. При використанні наших публікацій просимо давати посилання на газету.