Про газету - Галичина

Про газету "ГАЛИЧИНА"

Регіональна газета з Івано-Франківська

Рік заснування 1990.
Засновники: Івано-Франківська обласна рада і трудовий колектив редакції газети "Галичина"
Реєстраційне свідоцтво ІФ № 455 від 15.10.2001 року
Газета виходить один раз тиждень – у четвер.
Тижневий наклад газети – понад 25 000 примірників.

Розрахунковий рахунок: UA 08 322313 00000 26004000042038 в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Івано-Франківську МФО 322313, код ЗКПО 42968790

Одержувач - редакція газети "Галичина"

РЕДАКЦІЯ

Головний редактор Василь МОРОЗ
Заступник головного редактора Оксана Федоляк
Відповідальний секретар Зоряна ВЕЛЯНИК
Головний бухгалтер Марія ПЕРЕГІНЕЦЬ
Комерційний директор Світлана ЧИСЛОВА
Керівник комп’ютерного центру Василь Самсонов
Оператор комп`ютерної верстки Анжела БОЙЧУК
Літредактор Галина ПЕТРИЧУК
Коректура Алла ІСКРА, Марія ОСАДЧУК
Редактори відділів
кримінальної інформації і моралі Ігор НИКОРОВИЧ
інформаційно-рекламного Олена Мороз
освіти Ольга ПОШЕЛЮЖНА
політичної інформації Оксана ПРОЦЮК
наукової та релігійної інформації Роман ІВАСІВ
Редактор відділу інформації та ВЕБ-сайту
Юрій КРИВЕНЬ
ВЕБ-оператор
Зоряна ВЕЛЯНИК

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

вулиця Січових стрільців, 25, місто Івано-Франківськ, 76018, Україна

КОНТАКТИ

Електронна пошта galychynanews@gmail.com
galrekcen@gmail.com – реклама
Телефони (0342) 53-40-90 – приймальня
(0342) 55-23-39 – бухгалтерія
(0342) 53-22-20 – розповсюдження
Телефон / факс (0342) 55-24-37 – реклама

"ГАЛИЧИНА" ЗАСТЕРІГАЄ

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікації, а рекламної інформації — рекламодавець. Редакція не листується з читачами, не рецензує і не повертає рукописи. Редакція залишає за собою право редагувати мартеріали. Редакція може не поділяти точки зору автора. Матеріали, надруковані у газеті «Галичина», є власністю видавця, захищені міжнародним і українським законодавством. При використанні наших публікацій просимо давати посилання на газету.