Про газету - Галичина

Про газету "ГАЛИЧИНА"

Регіональна газета з Івано-Франківська

Рік заснування 1990.
Засновники: Івано-Франківська обласна рада і трудовий колектив редакції газети "Галичина"
Реєстраційне свідоцтво ІФ № 455 від 15.10.2001 року
Газета виходить один раз тиждень – у четвер.
Тижневий наклад газети – понад 25 000 примірників.

Розрахунковий рахунок 26007000007672 в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Івано-Франківську МФО 322313, код ЗКПО 13644704.

Одержувач - редакція газети "Галичина"

РЕДАКЦІЯ

Головний редактор Василь МОРОЗ
Заступники головного редактора Микола ПЕТРИЧУК.
Заступники головного редактора Ігор ЛАЗОРИШИН.
Відповідальний секретар Зоряна ВЕЛЯНИК
Головний бухгалтер Марія ПЕРЕГІНЕЦЬ
Комерційний директор Світлана ЧИСЛОВА
Керівник комп’ютерного центру Олег СТЕФАНИШИН
Заступник керівника комп’ютерного центру Василь САМСОНОВ
Оператор комп`ютерної верстки Анжела БОЙЧУК
Редактори відділів
кримінальної інформації і моралі Ігор НИКОРОВИЧ
інформаційно-рекламного Оксана ФЕДОЛЯК
економіки Олег БАСОК
культури Леся ЗЬОЛА
освіти Ольга ПОШЕЛЮЖНА
політичної інформації Оксана ПРОЦЮК
наукової та релігійної інформації Роман ІВАСІВ
Менеджер ІРВ
Олена МОРОЗ
Літредактор Галина ПЕТРИЧУК
Коректура Алла ІСКРА
Марія ОСАДЧУК
Редактор відділу інформації та ВЕБ-сайту
Юрій КРИВЕНЬ
ВЕБ-оператор
Зоряна ВЕЛЯНИК

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

вулиця Січових стрільців, 25, місто Івано-Франківськ, 76018, Україна

КОНТАКТИ

Електронна пошта galychynanews@gmail.com
galrekcen@gmail.com – реклама
Телефони (0342) 53-40-90 – приймальня
(0342) 55-23-39 – бухгалтерія
(0342) 53-22-20 – розповсюдження
Телефон / факс (0342) 55-24-37 – реклама

"ГАЛИЧИНА" ЗАСТЕРІГАЄ

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікації, а рекламної інформації — рекламодавець. Редакція не листується з читачами, не рецензує і не повертає рукописи. Редакція залишає за собою право редагувати мартеріали. Редакція може не поділяти точки зору автора. Матеріали, надруковані у газеті «Галичина», є власністю видавця, захищені міжнародним і українським законодавством. При використанні наших публікацій просимо давати посилання на газету.