Науковці Прикарпатського університету впроваджують проєкт, щоб перенести досвід та найкращі практики з Європейського Союзу в Україну

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника успішно впроваджує проєкт «Європейська система захисту права на безпечне довкілля: досвід для України».

Ще в липні торік Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу Програми імені Жана Моне-2023. Доцентка кафедри трудового, екологічного та аграрного права ПНУ Леся Данилюк отримала фінансування для проєкту «European system of protection of the right to a safe environment: experience for Ukraine». Співвиконавицями проєкту є Надія Кобецька, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професорка кафедри трудового, екологічного та аграрного права, докторка юридичних наук та Зоряна Яремак, завідувачка кафедри трудового, екологічного та аграрного права, кандидатка юридичних наук, доцентка.

У рамках програми імені Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Задум проєкту «Європейська система захисту права на безпечне довкілля: досвід для України» полягає в тому, щоб перенести досвід та найкращі практики з Європейського Союзу до України, зокрема у сфері охорони навколишнього середовища і прав людини на здорове та безпечне довкілля. Цей проєкт покликаний довести важливість екологічних прав у системі прав людини, привернути більше уваги до цінності захисту права на безпечне довкілля, продемонструвати роль реалізації екологічних прав у досягненні сталого розвитку, визначити шляхи впровадження європейської системи захисту права на безпечне довкілля в Україні, сприяти вдосконаленню екологічного законодавства України в контексті європейської інтеграції та наближенню його до стандартів ЄС.

Основними завданнями проєкту є:

  • 1. Аналіз законодавства та практики Європейського Союзу з питань охорони довкілля. Команда проєкту проводить глибокий аналіз європейського досвіду у сфері охорони навколишнього середовища, вивчаючи найновіші законодавчі акти, судову практику та стратегії щодо зменшення негативного впливу на довкілля.
  • 2. Перенесення найкращих європейських практик до українського правового простору. На основі зібраної інформації проводяться семінари, тренінги та круглі столи, спрямовані на обмін досвідом між учасниками проєкту та зацікавленими сторонами в Україні.
  • 3. Підготовка фахівців, які мають знання та навички в галузі правового захисту довкілля. Участь у проєкті дозволить здобувачам вищої освіти не лише отримати теоретичні знання, а й практичний досвід процесу розробки нового та вдосконалення існуючого українського екологічного законодавства відповідно до стандартів ЄС. Це сприятиме формуванню нового покоління фахівців, які матимуть глибокі знання та розуміння у сфері екологічного права, сприятиме їх майбутньому професійному розвитку та інтернаціоналізації.
  • 4. Популяризація знань про правові аспекти охорони навколишнього середовища серед громадськості та фахівців. Через проведення публічних лекцій, конференцій та заходів у місцевих громадах активно ведеться робота з поширення свідомості про важливість охорони навколишнього середовища та ролі правового захисту у цьому процесі.

Крім того, кафедра планує організувати низку наукових семінарів, конференцій та тренінгів з метою обміну досвідом та налагодження партнерських зв'язків з представниками європейських університетів та організацій, що працюють у цій сфері.

Відзначимо, що реалізація проєкту «Європейська система захисту права на безпечне довкілля: досвід для України» має значний потенціал у зміцненні співпраці між Україною та Європейським Союзом у сфері охорони довкілля та розвитку правової системи. Його успішна реалізація сприятиме налагодженню партнерських зв'язків із європейськими університетами та організаціями, що займаються захистом навколишнього середовища.

«Завдяки ініціативі кафедри наша держава має унікальну можливість збагатити свій досвід у сфері охорони довкілля та підвищити рівень екологічної свідомості громадян. Такий результат сприятиме не лише розвитку національного законодавства та ефективному його виконанню, але й покращить міжнародний статус України як країни, яка серйозно ставиться до екологічних проблем та забезпечує захист прав своїх громадян на безпечне довкілля», – переконані науковці.

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права запрошує зацікавлену аудиторію до комунікації та співпраці.

Більше інформації на сайті: