An apple, a banana — невизначені артиклі і з чим їх їдять

Починаючи вивчати англійську кожен стикається з поняттям артиклів. В українській мові артиклів немає, а тому часто виникають логічні запитання: що це таке і для чого потрібно? 

Що таке артиклі?

Артикль — одна із службових частин англійської мови, задача якої полягає у тому, щоб вказати на визначеність або невизначеність певного іменника. Якщо ми ведемо мову про конкретний предмет, необхідно використовувати визначений артикль the. А для умовних, не конкретних обʼєктів існує цілих два артиклі: a та an. А в чому різниця?

Як обрати один з двох невизначених артиклів?

Використання того чи іншого невизначеного артикля залежить виключно від милозвучності. Якщо іменник починається з приголосного звуку, то використовуємо артикль a: a car (автівка), a gift (подарунок), a lamp (лампа). У випадку, коли слово починається з голосного, використовуємо артикль an: an elephant (слон), an egg (яйце), an owl (сова).

Використання невизначених артиклів a та an

Для того, щоб краще зрозуміти сутність артиклів англійської мови, проведемо паралель. Розповідаючи про конкретний предмет, ми використовуємо артикль the — умовно ми можемо замінити його на українське “той” або “цей”. У випадку, коли ми ведемо мову про абстрактний предмет, використовуємо артиклі a або an, які в уяві можемо повʼязати із українським “якийсь”.

Артиклі a та an використовуються перед іменниками, за допомогою яких ми описуємо абстрактний предмет:

  • I decided to grow a plant. — Я вирішив виростити рослину.

В цьому випадку ми не розповідаємо про конкретну рослину, поки що це просто абстрактна картинка у нашій уяві, тому використовуємо невизначений артикль. 

Особливості використання артиклів a та an

Важливо запамʼятати, що обидва артиклі a та an використовуються виключно з іменниками в однині. Із множиною невизначений артикль вживати не потрібно. 

Так само ми не ставимо невизначений артикль перед необчислювальними іменниками, наприклад, рідини, метали, матеріали, абстрактні або збірні поняття. 

Якщо перед іменником стоїть прикметник, який його описує, необхідно поставити артикль перед прикметником. Памʼятаєте про правило милозвучності? В цьому випадку орієнтуємося на те, з якого звуку починається прикметник:

  • A huge vase — велика ваза
  • An excellent work — чудова робота

А що до тих цікавих слів, які починаються з приголосного, але вимовляються ніби з голосного? Тут також користуємося логікою милозвучності. Головне для нас у процесі вибору артикля це гарне звучання мови. Тому, у випадку, якщо перша літера, яка відповідає за приголосний, у слові не читається, використовуємо артикль an: an hour (година).

Якщо ви давно хотіли покращити свою англійську, запрошуємо на курси англійської для дорослих для усіх рівнів з сертифікатом Cambridge Assessment English.

Давайте підсумуємо

  • Невизначені артиклі a/an використовуються з іменниками однини, які позначають якийсь абстрактний предмет;
  • Невизначені артиклі не використовуються з іменниками у множині та необчислюваними іменниками;
  • Вибір артикля відбувається за принципом милозвучності: якщо іменник починається на голосний — використовуємо an, якщо на приголосний — a;
  • У випадку, коли перед іменником зʼявляється прикметник, який його описує, артикль ставимо перед цим прикметником і під час вибору орієнтуємося на те, з якого звука починається прикметник.