НАЦІЄТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА-2: конструктивний націоналізм як світоглядна основа Кобзаря

Тотально звихіднілий ще й досі кумачевозабарвленими святами травень з його пікніковим розшабашшям схоронив від української нації низку сокровенних дат – чергову річницю перепоховання Тараса Шевченка, День героїв та Рік Організації Українських Націоналістів, про відзначення яких споминається в засобах масової інформації досить побіжно, бо більшість українців, зайнятих власним побуденням, про це, можливо, не відають ні слухом, ні духом.

Тим часом тріада «Націоналізм–Героїзм–Шевченко», на наше переконання, про що ми вже згадували в матеріалі «Націєтворчість Шевченка» в газеті «Галичині» за 7 березня ц. р., детермінує стійку логічно-смислову, далеко невипадково спорадичну парадигму, яка оприявнює стійку націєцентричну символічність.

«Усе, що йде поза рами Нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими вселюдськими фразами покрити своє духовне відчуження від рідної Нації» – викресав на зорі ХХ століття зі свого інтелектуально-світоглядного огнива «Поза межами можливого» великий продовжувач Шевченкової націєтворчої ідеї полум’яний Каменяр. Про Шевченків, а пізніше і Франків пронаціоналістичний світоглядний контекст повсякчас мовилося досить обережно і побіжно, та націоналістичний дискурс чомусь і досі повинен уподібнюватися у сучасному розумінні до так званого показного і формалістичного політиканства. Однак саме Тарасові так органічно притаманні народність, волелюбність та державотворчість, помножені на всеохопну у представлених художніх образах національну честь і гідність, та є отим добірним етноцентричним озерням, з якого проростає особливий шевченківський креатив.

Шевченко як потужний конгломерат національної думки, ідеї і чину повсякчас був і є актуальним, особливо тепер, коли українські суспільно-політичні і пов’язані з ними мілітарні катаклізми остаточно зняли оманливу полуду поглядів як на широкий спектр подій загальнонаціонального характеру, так і окремих творців і утверджувачів нашої державотворчої перспективи.

За Тараса Шевченка як за найвидатнішу націєтворчу постать України постійно йшла (та й тепер триває) ідеологічна боротьба: а все-таки чий же він, які погляди були йому найближчими, виразником найбільше яких ідей був його невгамовний бунтарський дух? Уже нібито і знято з його іпостасі так зване прокомуністичне, атеїстичне та всіляке революційно-демократичне наносне шумовиння, що представляло нам Кобзаря заскорузло архаїчним і нецікавим (до чого, власне, і прагла радянська ідеологічна система), вже й не піддається сумніву його тверда пронаціональна позиція – однак і досі Шевченко постає для багатьох незручним саме у націоналістичному світоглядному спектрі. І тепер ще можна почути з уст «маститих авторитетів» – мовляв, яких лише ярликів не навішували у всі часи Шевченку, а тут – на тобі, ще й націоналізм «припаяли»… Насправді не іронізувати потрібно, а увійти вглиб сутності його творчості, відчути оті пронаціональні світоглядні фібри, адже саме на Кобзаревій націоцентричній платформі і постала згодом ідеологія українського націоналізму.

Тому постать Шевченка, попри його натхненну народну ліричність, не варто відносити до так званих формальних співців чудової природи чи поверхневих психоемоційних сентенцій, іменуючи це так званим «оживленням» Тараса, зрозумілого для всіх і вся… Він таким ніколи не був і не буде. Тарас Шевченко – це яскраво виражений націоцентричний феномен, суть якого здатна камертонувати лише до світоглядно споріднених, «однорегістрових» душ. Маємо на увазі той аргумент, що його лірично описова площина творчості не претендує на світоглядну домінанту, оскільки аксіологічним центром його свідомості постає саме Україна в її національній рецепції, тому, на наше переконання, слушною є позиція шевченкознавця Ю. Барабаша в аспекті його імперативного дослідження, бо «ідея України – стрижень, осердя національної концепції Шевченка, концентроване втілення національної ідеї як імперативу історичного призначення українства, чинника його національної свідомості, державотворчих інтенції, змагань до незалежності життя «в своїй хаті» за законами своєї правди, сили й волі, до відродження і розвою національної культури, зміцнення духовного здоров’я нації». Тому, як влучно підмітив сучасний вчений-культуролог Д. Наливайко, ця Кобзарева «ідея України» цілковито, поза всяким сумнівом, вкладається у сучасний дискурс націоналізму.

Тарасові Шевченку вдалося в поетичній формі представити філософію національного буття українців – він на рівні художнього символізму відобразив органічну нашій дійсності систему закономірностей і пріоритетів, які проступають засадничими основами буття української нації. Тарас виогранив найвагоміші та фундаментальні характеристики українського націоналізму, серед яких провідними є фактори всеохопної народності, волелюбності, креативного патріотизму, опори на власні сили, толерантності до інакомислячих, співпереживання поневоленим, що згодом і дало привід чоловим ідеологам українського націоналізму виробити систему, яка ґрунтувалася на перелічених вище принципах.

Тому закономірно, що саме на шевченковій могилі ще далекого 1891 року присягнули на вірність Україні члени першого націоналістичного угрупування «Братство Тарасівців», які за основу власної ідеологічної програми дій взяли політичні твори Кобзаря. І вже згодом один із співзасновників цієї таємної організації – Микола Міхновський зібрав воєдино постулати великого українця і на їхній основі створив «Програму державної самостійності України», яку український націоналіст вперше виголосив у своїх промовах на Шевченкових урочистостях 1900 року в Харкові і Полтаві. Згодом, обґрунтувавши ці засади історико-правовими аргументами, представив їх як ідеологічну платформу першої української націоналістичної організації – Української Народної Партії, яка постала 1902 року. Ключові принципи українського націоналізму, цілковито оперті на Шевченкових творах, скристалізувалися потім у «Десять заповідей УНП», що було згодом доповнено С. Ленкавським у його знаменитому «Декалозі» та пізніше у вже створених ОУН «44 правилах життя українського націоналіста». Не претендуємо на однозначність, але спробуємо зробити компаративістське зіставлення націоналістичних ідеологічних засад і творів Тараса Шевченка та виокремити базові світоглядні позиції Кобзаря.

«Пам’ятай, що найбільшим злочином є шкодити своїй нації» – велить 15-й пункт правил життя українського націоналіста. У Шевченка тема національного відступництва проходить через кірати його особистої негації ганебних виявів антиукраїнської позиції, починаючи із фантасмагоричних «Душ», що несвідомо грішили супроти України, так званого «ситуативного відступництва» українських керманичів: «Ой, Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем приспала», так і до прямого вияву ренегатства: «А тим часом перевертні нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати», оприявнюючи причинно-наслідкову парадигму всіх наступних лиходійств: «Якби не похилилися раби… То не стояло б над Невою оцих осквернених палат».

Усі означені вище Кобзареві констатуати синонімізуються із сьомим декапунктом ідеології М. Міхновського – «не зробися ренегатом-відступником», як ото ми подибуємо у Шевченкових негаційних передбачуваннях: «Погибнем, згинеш, Україно. Не стане знаку на землі… Сини твої тебе уб’ють Оперені, а злозачаті Во чреві згинуть, пропадуть, Мов недолежані курчата…». А з пам’яті ніяк на стираються манкуртні жартівливі вихиби провідних «кварталівців» та іже з ними злорадних підхихикувачів, які Україну, з її славною і героїчною долею, водночас як московській, так і власній псевдовершковій публіці, виставляють як останню «публіку» з її саловареничними хохлами-недотепами, що неабияк декласує і виставляє на посміховисько горду націю борців в очах усього цивілізованого світу…

Постулат-засторога «Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України» у Шевченка має стосунок не лише до підневільних і смиренних «рабів незрячих гречкосіїв», які послушно «стогнали і долю проклинали», але здебільш закцентована супроти «просвіщенних землячків», які за ламаний гріш блюдолизять на службі у віковічного московського неприятеля, та ще й амбіційно й лукаво претендують на гейби «первенство»: «Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі, Ще лучше, як батьки ходили…». А в наш час – це туристичні «косяки» до Криму, які, їдучи в одних вагонах із українськими захисниками східних рубежів, не те що не раді такому попутному товариству, а ще й претензійно нарікають на нестабільну ситуацію щодо безпроблемного перетину кордону на анексованій території, нібито спровоковану «етімі огалдєлимі бандеровцамі». Це також «вестарбайтерні» заробітчанські тури наших «гречкосіїв» до північного сусіда з їхньою «акакаяразничною» раболепською виправдовувальною абракадаброю, це і гастролювання третьосортного малоросійського шоу-бізнесового «шмельцу» чи ж офіціозні низькопоклонно-васальні медведчуківсько-бойківські візити в Білокам’яну…

Тарас гаряче обстоює славну і героїчну українську минувшину, піддає ментальному остракізму умовиводи всіляких наклепників та оббріхувачів звитяжних подвигів наших борців-відчайдухів періоду гайдамаччини: «Та ще й Гонту зневажає, Ледаче ледащо! Гайдамаки не воины, Разбойники, воры. Пятно в нашей истории… Брешеш, людоморе! За святую правду-волю Разбойник не стане…», що вочевидь є суголосним другій «скалі» націоналістичного Декалогу: «Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації». Так само і третя тестаментова заповідь «Пам’ятай про великі дні наших визвольних змагань», покріплена четвертим «відламом» про гордість спадкоємності борні за славу Володимирового Тризуба – переплітається із Кобзаревими ретроспекціями про дні геройських змагів козацької доблесті: «Було колись – в Україні Ревіли гармати, Було колись – запорожці Вміли панувати…» чи ж жорстокі «списореброскородні» козацькі баталії із багатьма наїзниками із прославою тодішнього гетьманського устрою, припорошеного, правда, гіркотою минущості славних звитяг: «Була колись гетьманщина, Та вже не вернеться. Було колись – панували, Та більше не будем! Тії слави козацької Повік не забудем».

Т. Шевченко, належно розуміючи тодішню суспільно-політичну ситуацію під’яремної України, глибоко відчуваючи національну ментальність українців, виявляв співчуття добросердним легкодухам, однак ніяк не виправдовував вихиби рабської психології земляків, як це ми читаємо з його рядків: «А ми дивились та мовчали, Та мовчки чухали чуби. Німії, подлії раби! Підніжки царськії, лакеї Капрала п’яного…». Цей гнівноінвективний виплеск емоцій неабияк вторить засадничим принципам поведінки українського націоналіста: «Будь скромний і шляхетний, але не знай, що значить слабість і покора» чи ж «…Подай братню руку тим, що хотять, як і ти, йти на верхів’я».

Український провісник закликає не уподібнюватись до безвольних прошаків, а старатися власною працею й особистісними якостями здобувати право на гідне життя. «А на громаду хоч наплюй, Вона капуста головата», – резюмує поет, змістово синонімізуючись із шостою позицією «Декалогу»: «Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба». Тому ще й досі оскомить незрозуміла «поведенція» так званої електоральної більшості, яка, керуючись нижчими споживацькими інстинктами, ладна легковажно ввергти українське майбуття в прокрустя примарної невідомості, лишень аби задовольнити власну деструктивну сліпокошенячу «бабоягопротестність» в очікуванні ефемерного «пощучовелільного» соціального благоденства…

І на противагу впокореному угодовству, Тарас возносить ідею боротьби за усамостійнення духу і чину української нації, заради якої не зупиниться ні перед якими перепонами. «Ненавистю і боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації» – ця восьма позиція націоналістичного тестаменту надихала багатьох лицарів, які мало важили своїм інтересом заради становлення величної ідеї, як це ми спостерігаємо у вчинках сміливця з Кобзаревого «Юродивого»: «Найшовсь-таки один козак Із міліона свинопасів, Що царство все оголосив: Сатрапа в морду затопив». Та, на жаль, у теперішніх реаліях гідні вчинки провідної державної верстви в річищі мілітарної, національної чи ж духовної оборони не виступають пріоритетом, що вкотре підтверджує несформовану світоглядну яловість нації, коли істинного лідера-державця недолуга охлократична полова може заввиграшки піддати негаційному остракізму.

Однак Тарасова любов до України – це не лише героїчний лицарський герць, вона всеохопна, аж до найтонших відрухів його індивідуального кредо: «Свою Україну любіть. Любіть її во врем’я люте. В остатню, тяжкую мінуту За неї Господа моліть», так само, як мовиться в одному із «Правил…»: «Твоєю найбільшою любов’ю є українська нація і найвищим твоїм законом і бажанням є воля нації». Сугестивний вияв найвищої форми спорідненості із власною нацією констатуємо в рядках «Я так її, як так люблю Мою Україну убогу, Що прокляну святого Бога, За неї душу погублю», за якими ми повинні розуміти, що тут не йдеться про якісь атеїстичні чи ж богоборські нюанси Тарасового світогляду, поет цими сентенціями відображає найвищу форму християнської любові – принести себе в жертву заради своїх побратимів-однодумців…

«Не покладайся ні на кого. Будь сам творцем свого життя» – мовить 32-ге правило життя українського націоналіста, в якому закладено найосновніший принцип перманентного державотворення через прагнення самостійницького самоствердження на основі власної національної складової, а не чужозасильних думки і звичаю, як ми читаємо у віщого Кобзаря: «Несли, несли з чужого поля, І в Україну принесли Великих слов велику силу, Та й більш нічого» з лукавим прагненням просвітити «современними огнями материні очі», тому від таких фарисейських «благодіянь» наш народний пророк з гідністю екстраполюється: «Спасибі за раду. Теплий кожух, тілько шкода – Не на мене шитий, А розумне ваше слово Брехнею підбите».

Вже нібито хрестоматійна, але повсякчас повчальна Шевченкова сентенція «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» має тривку дидактичну основу для нащадків, що вилонилася згодом в один із засадничих принципів чину українських звитяжців середини XX століття: «Здобувай знання, що допоможе тобі опанувати світ і життя, піднести Україну і перемогти ворогів» – що є чи не найосновнішою складовою національної ідеї найуспішніших держав сучасності. Тому банальна неосвіченість і так широко розтеревенена суспільним плебсом гейби непотрібність здобуття належної освіти і зіграє потім із оними лихий жарт, коли на початку можуть із легкістю сприйняти чиюсь невідповідність у державотворчих процесах, а потім і самим подивовано усвідомити, що президент аж ніяк не відає «соціалкою», і така очікувана епоха ситості так просто і вже завтра не наступить…

Тарас Шевченко, як і його пізніші послідовники націоналісти ревно вболівали за те, щоби взірцем для українця була «людина визвольного чину» з чіткою державотворчою позицією, а не такий згодом широко розрекламований космополітичний «саловареничний хохол-недотепа», який заввиграшки «за шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, то оддасте…», бо йому чужі будь-які поняття національної гідності, про що пізніше, вже у XX ст., застерігали українські націоналісти: «Живи риском, небезпеками і постійним змагом, а погорджуй всякою вигодою і спокійним життям філістера». У тому й наше лихо, що національно-духовні пріоритети нічого не важать у зіставленні зі шлунковоцентричною меркантильністю новоспеченого «мояхатаскрайнього більшовизму», який заповзає у закутки національної душі і намагається розтлити її зсередини.

Український націоналізм як один із найпомітніших національно-визвольних рухів минулого століття своєю славною історією завдячує потужній силі власного провідництва в особі Є. Коновальця, А. Мельника, С. Бандери, Р. Шухевича, які належно усвідомлювали, що «провідництво вимагає постійних трудів і великих зусиль». Тарас Шевченко зболено переживав утрату української державності козацько-гетьманського періоду. Панорамно представив цю проблематику у своїй праці «Незримі скрижалі Кобзаря» доглибний знавець і аналітик Шевченкового слова, провідний ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов, який ці суспільні катаклізми пов’язував з тим, що «перше – бо вже в ній «нема Січі, нема й того, хто всім верховодив», цебто – «зникла правляча верства, зникла власна влада – перша прикмета поняття держави. Замість власновладства – чужі московські «капрали Україну правили».

Друга прикмета націй – власна територія. Чи мала її Україна? Властиво – ні. Це «ні» убрав він у геніальну ляконічну формулу – ми жили «на нашій, не своїй землі». На нашій, та не на своїй території. Бо степи наші були Москвою «запродані жидові й німоті», а на Україні, «що з Богданом ляха задавила, байстрюки Єкатерини сараною сіли»… на нашій, але вже не своїй землі…».

У своїх творах Кобзар не раз демонструє наочний приклад всеохопного гуманізму і єдності так званих сородних душ: «Чи є що краще, лучче в світі Як укупі жити, З братом добрим добро певне Познать не ділити…», однак Тарасова приязнь не поширюється на тих, хто оприявнює суспільні загрози для своєї нації, відкрито іменуючи кривдників України – московинів і ляхів, які впродовж століть зазіхали на українську ідентичність. І погодьмось, що дві наступні позиції кодексу честі націоналіста: «Усі люди – твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди – се вороги нашого народу, коли вони панують й визискують нас» чи «не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами» – вочевидь перегукується із Кобзаревим «кохайтеся, чорноброві, та не з москалями» чи ж багатьма поетичними інвективами в бік не надто дружніх сусідів, бо й досі ці питання в сучасній Україні актуальні, адже не лише з московинами, а й нібито з європейськими народами – поляками та мадярами наша держава має неоднозначні і непрості відносини зосібна у площині відстоювання права на історичну справедливість.

Як у минулому, так і сьогодні український націоналізм змагає до реалізації ідеї єдності своїх земель, як це проголошено у націоналістичному славні «Соборна Українськая держава, Вільна й міцна від Сяну по Кавказ». Так само й Шевченкова ідея соборності лунає у всі періоди його творчості і проступає засадничим лейтмотивом для національно-визвольного руху всіх часів і поколінь: «І забудеться срамотня Давняя година, І оживе добра слава, Слава України…