Використання аліментів контролюватимуть органи опіки та піклування

Мінсоцполітики розробило порядок здійснення контролю над цільовим витрачанням аліментів на дитину. Його виконуватимуть представники служби у справах дітей.

Про це йдеться в наказі міністерства, ухваленому 15 листопада 2018 року №1713 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції. Порядок визначає процедуру здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів на утримання дитини одним із батьків або іншим законним представником дитини, разом з яким вона проживає.

Представники служби у справах дітей за місцем проживання одержувача аліментів із залученням (за потреби) психолога, соціального педагога, фахівця із соціальної роботи проводитимуть інспекційні відвідування одержувача аліментів. Кількість посадових осіб для інспекційного відвідування має бути не менше 2 осіб.

Для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів платник аліментів має подати заяву до відповідних органів (служба у справах дітей відповідної районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради ОТГ).

Щоб підтвердити сплату аліментів, разом із заявою платник аліментів має подати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців і відомості про місце проживання отримувача аліментів. При повторному зверненні платника аліментів із заявою про проведення перевірки подається розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за період, що минув з дати проведення попереднього інспектування.

Якщо аліменти на дитину сплачують не за рішенням суду, а за домовленістю між батьками дитини, договором між ними, платник аліментів надає копії інших документів, що підтверджують сплату аліментів на дитину та їх розмір.

Заборгованість зі сплати аліментів дає право одержувачу аліментів відмовити платнику аліментів у проведенні перевірки використання коштів.

Проводять її протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів. Одержувача коштів повідомляють про інспекцію рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня її проведення, узгодивши дату та час візиту.

У рекомендованому листі одержувача аліментів попереджають про адмінвідповідальність (ст. 188-50 КУпАП) за створення перешкод у проведенні інспекційного відвідування.

Якщо існують об'єктивні обставини, що унеможливлюють проведення інспекційного відвідування (мають бути підтверджені копією відповідного документа - у зв'язку з хворобою дитини чи одержувача аліментів, перебуванням його чи дитини на лікуванні, службовому відрядженні, виїздом з дитиною на оздоровлення та відпочинок, зокрема за кордон...), термін проведення інспекції може бути подовжено, але не більше ніж до 45 календарних днів від дати надходження заяви.

Під час перевірки обстежують умови проживання дитини для визначення рівня задоволення її потреб. При цьому беруть до уваги розмір аліментів. Якщо розмір аліментів на дитину не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку (на кожну дитину), оцінюють рівень забезпечення її харчуванням, ліками у разі потреби, одягом та взуттям, іграшками та іншими засобами для розвитку та навчання дитини відповідно до її віку.

Якщо розмір аліментів понад два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (на кожну дитину), підтвердженням цільового використання аліментів на дитину можуть бути наявність облаштованих відповідними меблями та речами місць відпочинку дитини, її розвитку та навчання, приміщень для прийняття їжі та санітарно-гігієнічних потреб, обладнання для занять спортом, творчістю, відвідування дитиною навчальних гуртків та секцій, відкриття на ім'я дитини банківського рахунку, витрати на оздоровлення та лікування дитини, придбання засобів реабілітації тощо.

Під час проведення перевірки комісія звертатиме увагу на зовнішній вигляд дитини, її загальний стан та самопочуття, інші ознаки, що свідчитимуть про неналежний рівень задоволення її індивідуальних потреб з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, особливостей розвитку (хворобливий вигляд, невідповідність ваги і зросту віку дитини, занедбаність, відсутність продуктів харчування тощо).

Якщо дитина може сама висловити свою думку, проводять бесіду з нею для з'ясування рівня задоволення її потреб для її належного догляду та розвитку. Якщо неможливо об'єктивно з'ясувати стан задоволення потреб дитини, служба у справах дітей може звернутися із запитами до закладів освіти, охорони здоров'я або соціального забезпечення, до надавачів житлово-комунальних послуг - щодо стану їх оплати за місцем проживання дитини. Чеки, квитанції, довідки та інші документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надавати за власним бажанням та за умови їх наявності.

За власним бажанням одержувач аліментів може надати письмове пояснення щодо цільового їх використання, яке долучається до висновку за результатами проведення інспекційного відвідування.

Протягом 5 робочих днів після перевірки складається висновок за її результатами. Його завірені копії надсилають рекомендованими листами з повідомленнями про вручення платнику та одержувачу аліментів. Якщо копію висновку платник та одержувач аліментів не отримують, вони можуть звернутися за його отриманням до служби у справах дітей.

Повторне відвідування проводять не раніше ніж через 3 місяці з дати проведення попередньої інспекції.

За виявлення ознак нецільового витрачання аліментів, платник аліментів відповідно до ст. 186 СК України має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Держощадбанку України.

Кореспондент