Нове число «Галича» – це більше десятка публікацій авторів не лише з України, а й з Польщі, Німеччини, Росії

В івано-франківському видавництві «Лілея НВ» вийшло нове, шосте число збірника наукових праць «Галич». Видання адресоване широкому колу читачів, зацікавлених історією рідного краю та його зв’язків із країнами Європи і світу.

Безперечно, книжка стане гарним подарунком для всіх, хто цікавиться минулим міста. Тут вони знайдуть відповіді на запитання, пов’язані з історією м. Галича – як мало досліджених її сторінок, так і фактично забутих.

Це число «Галича» вміщує 11 різнопланових публікацій 10 авторів з України (географічно представлені автори з Києва, Галича, Івано-Франківська, Коломиї), Польщі (Краків), Федеративної Республіки Німеччини (Мюнхен) та Російської Федерації (Калуга). Всі вони є співробітниками українських і закордонних університетів та науково-дослідних установ.

У збірнику надруковано статті й матеріали, присвячені різним питанням історії Галича. Їх згруповано в розділи – відповідно до історичних періодів та досліджуваних напрямів.

У розділі «Історія та археологія середньовічного Галича» опубліковано такі матеріали: «Ландшафтно-географічні особливості і просторово-територіальна організація давнього Галича» (Богдан Томенчук), «Галицький воєвода Коснятин Сірославич» (Віталій Нагірний), «Печатки госпітальєрів у княжому Галичі та Володимирі (контакти Русі та Латинського Сходу за сфрагістичними пам’ятками)» (Олександр Алфьоров), «Боротьба князя Мстислава Мстиславича Удатного за оволодіння Галичем (до 800-річчя утвердження князя в Галицькій землі)» (Олександр Головко).

Розділ «Нова і новітня історія міста» вміщує дослідження: «Крилоська друкарня» (Ярополк Клюба), «Панорама Галича з колекції отця Антіна Петрушевича (1821–1913)» (Андрій Стасюк), «Польське товариство «Сокіл» у Галичі (1903–1939)» (Володимир Козелківський), «Вересневі дні у Галичі в 1939 році – забуті епізоди. Початок Другої світової війни і окупація міста Червоною армією» (Андрій Чемеринський).

Не менш цікавими будуть для читача статті з розділу «Галич на сторінках іноземних досліджень. Передруки»: «Княгиня Романова Ганна» (Наталія Полонська-Василенко), «Давньоруське художнє лиття зі старого Галича» (Василь Пуцко).

Упорядники збірника наукових праць «Галич» сподіваються, що ознайомлення з цими матеріалами розширить, поглибить і доповнить знання й уявлення читачів про галицьку історію в загальноєвропейському контексті.

Принагідно зазначу, що видавці приймають матеріали до сьомого числа часопису «Галич. Збірник наукових праць», їх слід надсилати редакційній колегії до 30 квітня 2022 р. Нагадаю також, що «Галич» виходить друком із 2015 р.

Почесний краєзнавець України, старший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини Національного заповідника "Давній Галич".