Національний банк змінює правила видачі готівки

У червні цього року набувають чинності зміни в касових операціях і видачі готівки суб'єктам господарювання у всіх банках України з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП). Нові вимоги внесені в змінену Інструкцію від Нацбанку України. Ці правила, встановлені постановою НБУ від 18 квітня 2019 р. №62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", починають діяти з 3 червня. Посилення нагляду пов'язано з виявленням НБУ за результатами нагляду в сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.

Постановою інструкція доповнюється новим пунктом 111-1, який зобов'язує банки вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, що отримують в банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Тобто тепер зняття готівки буде проводитися на підставі підтвердних документів, а Нацбанк таким чином посилить нагляд за здійсненням суб'єктами господарювання готівкових операцій.

Згідно зі змінами до Інструкції про ведення касових операцій, банк (філія, відділення) на виконання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням усіх ризиків має забезпечити вжиття заходів, спрямованих на вивчення клієнтів, які здійснюють касові операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків, з метою спростування або підтвердження підозр у здійсненні клієнтом фінансових операцій, що можуть мати ознаки фіктивності.

Застосовуючи ризик-орієнтований підхід, банк повинен забезпечити отримання від клієнта — підприємства підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються розрахунки готівкою. Тобто спочатку проводитимуть оцінку ризику клієнта за певними критеріями, а потім вживатимуть відповідних заходів нагляду.

Підтверджуючими документами є:

  • закупівельний акт;
  • закупівельна відомість;
  • податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
  • кредитний договір;
  • договір поставки;
  • договір транспортування;
  • договір зберігання.

Цей перелік документів неповний, адже головне, щоб суб'єкт господарювання міг підтвердити необхідність отримання готівки в касі банку для проведення операцій. Крім того, Нацбанк не обмежив суми готівки, для яких вводиться це правило, тому документи банк має право вимагати за зняття будь-якої суми готівки.

УВАГА! Вимога стосується виключно суб'єктів господарювання (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців), у касовому обслуговуванні фізичних осіб-непідприємців нічого не зміниться.