На знак вдячності за працю. В ІФНТУНГ відкрили іменну аудиторію Олега Адаменка

У ключі заходів до Всесвітнього дня Землі, який відзначили 22 квітня, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили аудиторію імені Олега Адаменка – провідного науковця в галузі екології, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка Української нафтогазової академії, Академії наук технологічної кібернетики України, засновника кафедри екології та інженерно-екологічного факультету в ІФНТУНГ та наставника молоді, котрий відійшов у вічність трохи більше як рік тому.

– Професор О. Адаменко присвятив науковій діяльності усе своє свідоме життя, – зазначив на урочистій церемонії ректор ІФНТУНГ Ігор ЧУДИК. – Його дослідження, глибокі знання та аналітика дозволили піднести екологічну науку не лише в нашому університеті, а й в Україні загалом на вищий щабель, надавши їй державної ваги. Важко переоцінити його внесок загалом в українську й світову науки та виховання багатьох поколінь екологів. Він створив зокрема для нашої області прогнозну картину імовірних повеней на найближчі роки й десятиліття.

Власне, як далекоглядний і скрупульозний науковець Олег Максимович завше дивився вперед і ще 30 років тому передбачав глобальні зміни у природі. Бачимо тепер самі, як серйозно змінилася кліматична ситуація, зокрема в Івано-Франківську, Україні, на Євразійському континенті загалом, і які то разючі зміни, пов’язані з температурними аномаліями.

Він зародив напрям у національній науці, який буде одним із найперспективніших у нинішніх процесах декарбонізації (заходи, покликані скоротити викиди парникових газів, що утворюються внаслідок людської діяльності. – Ред.), енергетичного переходу людства до використання ощадливіших для планетних ресурсів видів енергії, ніж викопне паливо, не шкідливих для довкілля. Адже те все неможливо правильно здійснити без науково-екологічного підґрунтя.

І ми на основі його наукових знань-передбачень поглиблюємо освітні компоненти у підготовці фахівців, зокрема аспірантів, аби екологічна наука мала не лише пізнавальне значення, а й глибинно-цільовий характер, пов’язаний із нафтогазовою галуззю.

З Олегом Адаменком завжди рахувались як з ученим-експертом, до його слів дослухались. Дослухаються тепер й до експертиз його учнів. Отож одним із виявів нашої вдячності йому за це, за ту славу першопрохідця в екології нового взірця, подаровану нашому вишу, за кадровий капітал, залишений після себе, і є відкриття його іменної аудиторії. Її відповідне облаштування покликане дарувати багатьом поколінням науковців можливість пізнавати вершини наукової творчості О. Адаменка, надихатиме їх на власні звершення на основі досягнутого ним. Аудиторія його імені – це не лише пам’ять про вченого, а й настанова студентству та науковцям – тримати високу планку свого вчителя...

О. Адаменко розбудував власну наукову школу «Раціональне використання і захист природи», в якій під його орудою та з його особистою участю розробили теоретичні основи екологічної геології та геофізики, створили новий науковий напрям у галузі природничих наук – землелогію та новий науковий напрям в екології – конструктивну екологію. Десятки монографій, підручників, навчальних посібників – така книжкова спадщина вченого.

Того дня про відомого галицького науковця сказали чимало теплих слів колеги, колишні учні, котрі під його крилом розпочали наукову діяльність та для яких він був прикладом працьовитості й людяності у спілкуванні. Зворушливо прозвучали зокрема спогади ветерана ІФНТУНГ професора Василя Степанюка, якого з видатним екологом пов’язували і професійні, і дружні стосунки.

А принагідно декан факультету природничих наук ІФНТУНГ Олександр Трубенко нагородив грамотами найкращих студентів-екологів.

Головний редактор газети "Галичина"