Малознаний Антін Петрушевич стане більш відомим через видання збірника його історичних праць про Галич та Галицьку землю

До 200-річчя від дня народження відомого історика о. Антіна (Антонія) ПЕТРУШЕВИЧА (1821–1913) науковці Галича, Івано-Франківська, Львова нещодавно провели науковий онлайн-семінар «Галич та Галицька земля в дослідженнях о. Антонія Петрушевича».

Зокрема доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету (ПНУ) ім. В. Стефаника, кандидат історичних наук Андрій Королько спинився на основних віхах життя і громадсько-політичної діяльності отця Антонія, завідувачка відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України кандидатка історичних наук Наталія Булик проаналізувала археологічні студії історика, завідувач науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» кандидат історичних наук Андрій Стасюк розповів про окремі аспекти маловідомої графічної панорами Галича середини ХІХ ст. з рукописних фондів о. А. Петрушевича. Цікаву тематику маловідомих наукових статей щодо історії Галича висвітлив провідний бібліотекар Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Назар Різун.

Співорганізаторами заходу стали Національний заповідник «Давній Галич» та Центр медієвістичних студій ПНУ ім. В. Стефаника, директор якого професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету доктор історичних наук Мирослав Волощук окреслив перспективу роботи над виданням збірника праць історика – «Галицька спадщина Антіна Петрушевича».

Порушені під час семінару питання буде відображено на сторінках збірника наукових праць «Галич», 2021 р. (вип. 6).

Андрій ЧЕМЕРИНСЬКИЙ. Почесний краєзнавець України.