Голови громад Прикарпаття проти партизації місцевих рад і вимагають законодавчих змін

З ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України в рамках проєкту "ПУЛЬС" відбулася онлайн-платформа з політичного діалогу щодо законодавчого забезпечення завершення реформи місцевого самоврядування (розподіл і закріплення повноважень та фінансових ресурсів), а також проведення місцевих виборів. В заході взяли участь народні депутати України – Оксана Савчук, Зіновій Андрійович, Едуард Прощук, Олена Вінтоняк, понад 50 голів територіальних громад Прикарпаття та експерти Асоціації міст України.

Після конструктивного обговорення учасники заходу схвалили резолюцію, яку буде спрямовано голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, головам комітетів Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрію Клочку, з питань бюджету Юрію Арістову, з питань правової політики Анлрію Костіну, народним депутатам України від Івано-Франківської області, консультативній раді з питань місцевого самоврядування.

«Будучи відповідальними за процеси державотворчих змін, зокрема завершення етапу формування базового та субрегіонального рівнів, який визначить новий адміністративно-територіальний устрій України, просимо керівництво держави, народних депутатів України першочергово розглянути законопроєкти щодо децентралізації влади, позаяк це пріоритетний шлях нашої країни.

Висловлюючи свою підтримку щодо прийняття законодавчих актів, необхідних для завершення реформи децентралізації, хочемо наголосити, що законодавчі зміни повинні відповідати довготерміновим цілям розвитку місцевого самоврядування в Україні, закладати правові основи організаційної та фінансової спроможності для реалізації завдань, досягнення яких покладається на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб», – йдеться в резолюції.

Учасники онлайн-платформи наголосили, що для них є неприйнятними ті зміни до низки законодавчих актів, схвалення яких сьогодні обговорюється у Верховній Раді України без належного врахування позиції ОМС. Це, на їхню думку, не сприятиме досягненню зазначених цілей, натомість створить умови для потенційних інституційних суперечностей, а відповідно негативно відіб’ється на проведені реформи загалом.

Очільники громад Прикарпаття звернулися до народних депутатів України з консолідованою позицією щодо низки законодавчих актів, врахування якої в ході голосування, на їхню думку, сприятиме формуванню ефективної законодавчої бази для діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема:

• До проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства від 18.05.2020 № 3485

1. Не допустити політизації діяльності ОМС невеликих територіальних громад, підтримавши пропозицію збереження пропорційної виборчої системи виключно для громад, з чисельністю населення 90 і більше тисяч осіб. Схвалення профільним комітет ВРУ поправки щодо встановлення 10 тисячного порогу для запровадження пропорційної виборчої системи не тільки суперечить міжнародним виборчим стандартам, а також є порушенням права людини на участь у виборчому процесі та підґрунтям формування залежності депутата від партійної організації поза інтересами виборців;

2. Зберегти законодавчі гарантії фінансування проведення місцевих виборів з Державного бюджету України для належного забезпечення виборчих прав громадян.

• До проєкту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи від 09.06.2020 року № 3614 та проєкту постанови ВРУ «Про ліквідацію та утворення районів» від 15.06.2020 року № 3650

1. Підтримати законопроєкт в цілому, прийняття якого закладе основи бюджетної системи України відповідно до дворівневої концепції місцевого самоврядування «громада-область» та гарантуватиме доходи і видатки для новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громад (бюджетів місцевого самоврядування) в обсягах, які були у міст обласного значення та ОТГ;

2. Із врахуванням цього, підтримати прийняття проєкту постанови ВРУ «Про ліквідацію та утворення районів» в цілому.

• При розробці проектів законодавчих актів щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адмістрації»

1. Здійснити законодавче розмежування понять власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування, закріпивши гарантії держави разом з делегуванням повноважень призначати необхідний фінансовий ресурс для їх виконання.

• До проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо збалансованості наповнення місцевих бюджетів від 18.06.2020 року № 3679

1. Зберегти законодавчу гарантію індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка є базою для оподаткування плати за землю, а також є інструментом компенсації частини витрат територіальних громад на придбання товарів і послуг. Вважаємо, що доцільним є відновити проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі з урахуванням індексу споживчих цін за попередній рік, а відповідно пропонуємо підтримати проєкт Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо проведення індексації нормативної грошової оцінки землі) від 09.12.2019 року № 2561;

2. Зберегти 100-відсоткове оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту (АТ «Укрзалізниця»), гарантуючи цим збереження 5 млрд. щорічних надходжень до місцевих бюджетів та дотримуючись визначеного податковим законодавством принципу про рівність всіх перед законом і недопущення будь-якої податкової дискримінації.

Учасники онлайн-платформи акцентували на проблемах, які виникли внаслідок повені на території області наприкінці червня 2020 року. З огляду на це просять уряд України належно забезпечити фінансування заходів на ліквідацію наслідків стихійного лиха на Прикарпатті та внести зміни і доповнення з урахуванням звернень народних депутатів України, місцевих органів влади.

Також з огляду на особливості кліматичних умов Прикарпаття та географічне розташування, вони просять розробити на державному рівні довгострокові програми, реалізація яких дозволить надалі мінімізувати наслідки стихійних лих, запобігти значним матеріальним і людським втратам.

Редактор відділу газети “Галичина”