Фінансова подушка безпеки — як створити?

Жоден стратег ще не розробив такий план розвитку, який би вдалося реалізувати в початковому вигляді. Кожен процес, бізнес та й саме життя розвивається під постійним впливом сотень факторів, деякі з яких неможливо контролювати та важко передбачити. На випадок форс-мажорів та нетипових ситуацій варто створити запас міцності не лише у вигляді моральної та фахової підготовки, а й фінансової.

Не в грошах щастя, але за них можна придбати багато того, що дає відчуття впевненості, комфорту, стабільності. Тому варто попіклуватися про так звану «фінансову подушку», щоб легко пережити будь-яку подію чи складні часи.

Що таке фінансова подушка і кому вона потрібна?

Фінансова подушка — недоторканий запас коштів, які за необхідності можна швидко запустити в оборот. Їхнім коштом легко розрахуватися з боргом, оплатити терміновий ремонт чи придбання необхідного обладнання, перекрити тривалий касовий розрив.

Фінансова грамотність дозволяє раціонально керувати активами для формування та поповнення фінансової подушки, а також запобігати ситуаціям, у яких вона може знадобитися.

Для підприємства головне джерело «запасних» коштів — його резервний фонд. Відрахування до нього регламентуються законодавчо та передбачають суму від 5% чистого прибутку. Конкретна величина суми поповнення визначається установчими документами компанії.

Створення резервного фонду пояснюється необхідністю гарантування виконання компанією своїх обов’язків перед кредиторами, інвесторами, державними установами та іншими зацікавленими особами у випадку кризового економічного стану.

Фінансова подушка потрібна не лише організаціям, для яких наявність резервного фонду є правовою вимогою, а всім підприємствам та фізичним особам-підприємцям. Резервний капітал дозволяє легко долати тимчасові фінансові труднощі та не втрачати несподівані можливості, що вимагають значних інвестицій.

Джерела формування фінансової подушки

Надійна фінансова подушка передбачає доступ до умовно вільних коштів за необхідності без шкоди для фінансування основної діяльності. Джерелами фінансової подушки можуть слугувати:

  • резервний фонд підприємства;
  • довгострокові інвестиції у високоліквідні цінні папери;
  • довгострокові депозити з можливістю дострокового зняття коштів;
  • економічно стійкі напрями диверсифікованого виробництва;
  • банківські кредити за вигідними умовами.

Одна з основних умов формування фінансової подушки — багатовекторність. Не варто всі сподівання спрямовувати на єдине джерело доходу. В екстреній ситуації може знадобитися сума, що значно переважає можливості компанії, а тому краще забезпечити собі кілька напрямів живлення.

Фінансова подушка — елемент раціонального управління, для здійснення якого необхідна фінансова грамотність та системне стратегічне мислення, корисне в бізнесі та повсякденному житті.