На Косівщині планують оптимізувати мережу освітніх закладів

Фото ілюстративне

Косівська міська рада вирішила ініціювати громадське обговорення проектів рішень щодо питання оптимізації мережі закладів освіти.

Зокрема, міська рада ініціювала громадське обговорення наступних питань:

1.1. Про припинення в результаті реорганізації юридичної особи “Пістинь-Царинська початкова школа Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області” шляхом приєднання до юридичної особи “Пістинський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області”;

1.2. Про припинення в результаті реорганізації юридичної особи “Шешорська початкова школа Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області” шляхом приєднання до юридичної особи “Шешорська гімназія Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області”;

1.3. Про припинення в результаті реорганізації юридичної особи “Вербовецька гімназія Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області” шляхом приєднання до юридичної особи “Старокосівський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області”.;

1.4. Про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти “Городянська гімназія Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області” на “Городянська початкова школа Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області”;

1.5. Про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти “Черганівська гімназія Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області” на “Черганівська початкова школа Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області”.

Громадське обговорення проводиться протягом одного року з дня опублікування даного повідомлення на офіційному сайті Косівської міської ради.

В рамках громадського обговорення відбудуться громадські слухання. Дата, час і місце проведення громадських слухань будуть визначені додатково за розпорядженням міського голови та доведені до відома громади не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення слухань.

В рамках громадського обговорення можуть проводитись збори жителів громади, зустрічі з громадськістю.

Поштова адреса та адреса електронної пошти для подання пропозицій (зауважень) щодо питань, винесених на громадське обговорення: Поштова адреса - 78601, місто Косів, майдан Незалежності,11, Косівська міська рада. Електронна адреса - kosiv.rada@gmail.com

Довідка

На 2021/2022 навчальні роки в межах Косівської територіальної громади функціонують 29 закладів освіти, з них 20 закладів загальної середньої освіти 7 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти, крім того у складі 4 закладів загальної середньої освіти є підрозділи дошкільної освіти.

Всього в закладах освіти функціонують 207 класів, здобувають освіту 3964 учні. Кількість здобувачів освіти в Косівській територіальній громаді порівняно з минулим роком зменшилася. За показниками спроможності мереж закладів освіти в 2021 році, середня фактична наповненість класів в дошкільних закладах освіти складає 17,3 учнів, початковій школі - 19 учнів, в класах рівня базової середньої освіти - 19,6 учнів та в класах профільної загальної середньої освіти - 18,3 учнів. Розрахункова наповненість класів - 17,5 учнів. Однак, невтішні демографічні показники та міграція населення громади сприяє тенденції до зменшення наповнюваності класів.

Відповідно до чинного законодавства, держава виділяє кошти за розрахунковою наповненістю класів залежно від кількості та густоти населення, площі території, тощо. За таких умов, в школах з фактичною наповненістю класів, меншою за розрахункову виникає дефіцит фінансування оплати праці педагогічних працівників, а вартість утримання одного учня в таких школах є значно дорожче, ніж у великій школі. Також слід врахувати, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, а громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу закладів освіти. Косівська міська рада витрачає значні кошти на комунальні послуги шкіл з невеликою наповненістю класів, в той час коли ці кошти можна було б спрямувати на проекти розвитку, заходи енергозбереження, придбання сучасного обладнання для навчальних кабінетів, придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, створення комфортних умов для навчання.

За таких обставин є необхідним прийняття рішень щодо підвищення спроможності освітньої мережі. що забезпечить доступність, якість і результативність надання освітніх послуг відповідно до стандартів, встановлених державою, та запитів учасників освітнього процесу, а також ефективне використання наявних ресурсів (кадрових, інфраструктурних, матеріально- технічних, фінансових тощо). Крім цього, у закладах освіти необхідно створити освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Це можливо лише при концентрації ресурсів – матеріальних, людських, організаційних Сучасні технології, інтерактивні дошки, комп’ютерні класи, мотивуючі простори, спілкування з широким колом однолітків, заняття в гуртках і секція, спортзалах на спортивних майданчиках, доступ до бібліотек та інтернету - це все те,що може забезпечити високий рівень знань та сприятиме всебічному розвитку дитини.

З метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців, виникла необхідність провести заходи з оптимізації шкільної мережі. Відповідно до ст.32 Закону України “Про повну загальну середню освіту” мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

При підготовці питання реорганізації та зміни типу закладів освіти враховано наступні обставини. В Пістинь-Царинській початковій школі Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області в 2021/2022 навчальному році здобуває освіту 12 учнів, в тому числі 3 учні першого класу, 5 учнів другого класу, 2 учні третього класу та 4 учні четвертого класу. Кількість працюючих в школі - 8 осіб.

За таких умов, якість надання освітніх послуг в зазначеному закладі освіти не відповідає існуючим вимогам та стандартам, внаслідок чого є необхідність в приєднанні початкової школи до ліцею, який знаходиться в межах одного населеного пункту. Приєднання початкової школи до ліцею не порушуватиме права здобувачів освіти на дотримання принципу територіальноїдоступності, оскільки будуть вжиті заходи для підвезення учнів до місця навчання та додому.

В Шешорській початковій школі Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області в 2021/2022 навчальному році здобуває освіту 23 учні, в тому числі 7 учнів першого класу, 6 учнів третього класу та 10 учнів четвертого класу. Забезпечення освітнього процесу в підрозділі початкової школи здійснюють 5 працівників.

Враховуючи, що на території села Шешори функціонує гімназія, доцільно початкову школу приєднати до гімназії. Приєднання початкової школи до гімназії сприятиме покращенню освітнього процесу та не порушуватиме прав здобувачів освіти. Шешорська початкова школа та Шешорська гімназія розташовані на незначній відстані. Відповідно буде забезпечено територіальну доступність закладів освіти для здобувачів освіти на території села Шешори.

У Городянській гімназії Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області в 2021/2022 навчальному році здобуває освіту 36 учнів 5-9 класів, в тому числі 6 учнів п’ятого класу, 9 учнів шостого класу, 6 учнів сьомого класу, 9 учнів восьмого класу та 6 учнів 9 класу. Також в зазначеній гімназії навчається 12 учнів 1-4 класів. В закладі освіти працевлаштовані 31 працівник. Враховуючи, що на території села Город функціонує тільки один заклад загальної середньої освіти, є необхідність в збереженні в цьому населеному пункті початкової школи. А також, зважаючи на низьку комплектність 5-9 класів Городянської гімназії доцільно змінити тип та найменування даного закладу. Учні 5-9 класів Городянської гімназії можуть здобувати освіту в Косівському ліцеї №1 ім.Я.Мудрого, чи за бажанням батьків чи осіб які їх замінюють в іншому закладі освіти. Для забезпечення освітнього процесу для учнів 5-9 класів, що проживають на території села Город, планується підвезення учнів до місця навчання та додому шкільним автобусом.

У Черганівській гімназії Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області в 2021/2022 навчальному році здобуває освіту 47 учнів 5-9 класів, в тому числі 6 учнів п’ятого класу, 10 учнів шостого класу, 8 учнів сьомого класу, 13 учнів восьмого класу та 10 учнів 9 класу. Також в зазначеній гімназії навчається 38 учнів 1-4 класів. Загальна кількість працюючих в даному закладі освіти – 29 осіб.

Враховуючи, що на території села Черганівка функціонує тільки один заклад загальної середньої освіти, є необхідність в збереженні в цьому населеному пункті початкової школи. А також, зважаючи на низьку комплектність 5-9 класів Черганівської гімназії доцільно змінити тип та найменування даного закладу. Учні 5-9 класів Черганівської гімназії можуть здобувати освіту в Старокосівському ліцеї, чи за бажанням батьків чи осіб які їх замінюють в іншому закладі освіти. Для забезпечення освітнього процесу для учнів 5-9 класів, що проживають на території села Черганівка, планується підвезення учнів до місця навчання та додому шкільним автобусом.

У Вербовецькій гімназії Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської областів 2021/2022 навчальному році здобуває освіту 193 учні та працюють 36 осіб. Поруч з Вербовецькою гімназію розташоване приміщення незавершеного будівництва Старокосівської школи. Завершення будівництва даної будівлі віднесено до президентської програми “Велике будівництво”. При умові належного фінансування можемо невдовзі отримати сучасний заклад освіти, проектна потужність якого передбачає можливість одночасно прийняти на навчання 850 учнів. Такий заклад дасть змогу об’єднати Старокосівський ліцей в якому навчаються 280 учнів та Вербовецьку гімназію, в якій здобуває освіту 193 учні.

Приєднуйтесь до нашого каналу в Телеграмі та сторінки у Фейсбуці, щоб дізнаватись про найважливіші новини.