На Бурштинській ТЕС планують реконструювати золовідвали

Золовідвал №3 Бурштинської ТЕС

ДТЕК Бурштинська ТЕС планує розпочати роботи з нарощування золовідвалів №1 та №2. Відповідне повідомлення оприлюднила газета «Галичина».

На ДТЕК Бурштинська ТЕС запроектована та діє обігова система гідрозоловидалення (ГЗВ), яка здійснює гідравлічне транспортування і складування золошлакових відходів, а також повернення проясненої води для подальшого використання в системі ГЗВ. Діюча система зовнішнього гідрозоловидалення забезпечує роздільне транспортування та складування золи та шлаку.

«Для складування золошлакових відходів використовували три золовідвали, два з яких розташовані поблизу електростанції та с. Бовшів, третій – близько 5 км від ТЕС. Нині складування золи після спалювання кам’яного вугілля здійснюють на золовідвалі №3, як аварійне передбачається використання секцій на золошлаковідвалі №2. Складування золи передбачене цілодобове. Оскільки місткість золовідвалів №1 та №2 недостатня для складування золових відходів, передбачається їх нарощування ще двома ярусами додатково (4-го і 5-го)», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Прикарпатті модернізують стратегічну лінію електропередачі

«Як зазначили на Бурштинській ТЕС, процедура реконструкції золовідвалу буде здійснюватися виключно з дотриманням та в рамках діючого законодавства про охорону навколишнього середовища. Планується проходження відповідної процедури та застосування заходів спрямованих на запобігання шкоді довкіллю, з урахуванням як громадських, так і виробничих інтересів», - йдеться у повідомленні Бурштинської ТЕС.

Ділянка золовідвалів, в межах якої планується нарощування дамб 4-го та 5-го ярусів, прилягає до греблі водосховища в західній її частині. Рельєф ділянки штучно сформований відкладами золи та розділяючими й огороджувальними дамбами. Планованою діяльністю передбачено нарощування 4 та 5 ярусу висотою 6,0 м у межах існуючих золовідвалів №1 та №2. Нарощування 4 та 5 ярусів не потребує виділення додаткових площ земельних угідь. Після завершення заповнення золовідвал буде рекультивовано відповідно до чинних нормативних документів.

«Реалізація проектних рішень з реконструкції нарощування 4 та 5 ярусів золовідвалів №1 і №2 ДТЕК Бурштинська ТЕС забезпечить безперебійну роботу самої ТЕС через те, що буде вирішене питання складування золошлакових відходів як відходів виробництва ТЕС», - йдеться у повідомленні.
Довідка

Запроектована місткість золовідвалу складає 2 367,63 тис. м куб. при виході золи 700 тис. т/рік або 432,1 тис. м куб./рік. Ця місткість забезпечує складування золошлакових відходів протягом 5,48 років.

Для нарощування 4 та 5 ярусів золовідвалу №2 будуть використані накопичені на ТЕС ресурси золи та шлаку: золи – 1 465,63 тис. м куб., шлаку – 83,17 тис. м куб. Для експлуатації будівельної техніки використовуватимуть паливні ресурси.

Тривалість реконструкції – 18 місяців.